Senioren

59,5per kwartaal

Recreanten

41,5per kwartaal

A-Jeugd

56,5per kwartaal

B-Jeugd

53,5per kwartaal

C-Jeugd

50,5per kwartaal

D-Jeugd

47,5per kwartaal

E-Jeugd

44,5per kwartaal

F-Jeugd

41,5per kwartaal

Mochten er problemen zijn met het invullen van het formulier, laat het ons dan even weten via ledenadministratie@tweestroomsv.nl.Indien jeugdlid:Uw gegevens voor de automatische incasso van de contributie:Bij ondertekening van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met: 1) inschrijving als lid van TWEESTROOM, 2) de eenmalige inschrijfkosten ad €25,- welke in het eerstvolgende kwartaal geïncasseerd zullen worden, 3) de automatische incasso van de contributie, 4) statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en 5) vrijwilligers regeling* Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende seizoen (juli t/m juni) en kan schriftelijk worden beëindigd per kalenderkwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, doch uiterlijk drie maanden voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 1 april). Het contributiebedrag wordt per incasso per kwartaal geïncasseerd, door de vereniging in de eerste week van het kalenderkwartaal. Dit om de continuïteit te waarborgen.Let op!Vrijwilligersregeling
Tweestroom omnivereniging kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers en kan altijd
hulp gebruiken!
Bijna iedereen wil wel iets doen voor de vereniging waar hij/zij plezier aan beleeft en om de vereniging draaiende te houden.
Inzet als vrijwilliger is leuk om te doen en biedt leden de mogelijkheid om kennis te maken met andere leden en vrijwilligers.
De insteek is om zoveel mogelijk taken in te vullen en iedereen de mogelijkheid te bieden zijn/haar talenten in te zetten waar de interesse ligt.

Vanaf het seizoen 2016/2017 heeft het bestuur van Tweestroom besloten een vrijwilligersregeling in te voeren.
Tweestroom wil dit zoveel mogelijk doen op basis van vrijwilligheid.
De vrijwilligersregeling komt er in het kort op neer dat ieder lid aan het begin van het seizoen aangeeft welke verenigingsdienst hij/zij zal uitvoeren.
Voor jeugdleden t/m 14 jaar doet een van de ouders of verzorgers de activiteit. Er zijn tal van taken zoals coach, trainer, bestuurslid etc. waarvoor je je altijd kunt aanmelden. Dan word je vrijgesteld van de ‘verplichte’ vrijwilligers regeling.